filter3Filter

I mange sammenhenger er en tilpasset åpen cellestruktur en stor fordel.
Skummet kan brukes både som luft- og vann- filter.
Materialet leveres med ulik celletetthet for å oppnå en ønsket filtreringsgrad.