tatningar3Tetninger og pakninger

Skumplast kan produseres med en svært tett og lukket cellestruktur
som gjør den meget anvendelig som forsegling og pakning i mange ulike sammenhenger. Materialet kan tilpasses både luft- og vann- tetning i ulike industrielle miljøer. Cellulære materialer er ofte egnet for bruk i miljøer med aggressive krav.