MADRASSER

INFORMASJON TIL NABOER

 

oversikt

 

 

 

 

 

Recticel AS på Åndalsnes tar arbeidet med sikkerhet

alvorlig,både med hensyn til egne ansatte

og de som bor og ferdes i våre omgivelser.

Vi bruker i vår produksjon kjemikalier som gjør

at vi blir omfattet av storulykkeforskriften

og at vi sender melding til tilsynsmyndigheter  i

henhold til §6 i samme forskrift.

 

 

Formålet med denne informasjonsfolderen er å orientere

våre naboer om vår virksomhet med vekt på sikkerhet.

 

 

 

 

Recticel logo

 

 

 

 

 

 

Bedriften utvikler og 

produserer skumplast 

for det norske møbel og madrassmarkedet i

moderne lokaler på 12 000 m².  

 

 

Recticel AS

Øran Øst

6300 Åndalsnes

www.recticel.no

Ca 35 ansatte.

 

Et av hovedråstoffene

som Recticel AS

bruker under

framstillingen av

skumplast er:

Toluendiisosyanat(TDI)

og dette råstoffet er

klassifisert som

Meget Giftigdette

gjør at vi er underlagt storulykkforskriften §6.

Dette er en forskrift

som gjelder for

landbasert virksomhet

hvor det arbeides med

giftige eller på annen

måte farlige kjemikalier

over en definert

mengdegrense.

Bedriften får derfor

revisjon hvert år og må

dokumentere skriftlig

ovenfor myndighetene

den sikkerheten og beredskapen som bedriften har.

 

TDI er et kjemisk stoff som kan gi varige skader på åndedrettsystemet og sentralnervesystemet ved høy konsentrasjon. Det vanligste symptomet på eksponering er problemer med pusten, for eksempel tett eller rennende nese, snue, irritasjonshoste eller neseblod.               

produksjonslokale

Generelt.

På Recticel AS håndterer vi kjemikalier som ved et uhell kan representere en fare for bedriftens ansatte, derfor har vi foretatt risikoanalyse på alle kjemikalier og alle uheldige omstendigheter som vi mener kan forekomme. Dette for at vi skal være best mulig rustet hvis et uhell skulle inntreffe. 

 blokklager

 

 

Større brann eller lekkasje.

En større brann eller lekkasje i tankanlegget hvor vi oppbevarer Toluendiisocyanat (TDI) kan få store

konsekvenser for fabrikkområdet og de nærliggende områder. Om en storbrann

skulle utvikle seg, kan det bli behov for å evakuere de nærliggende områdene.

 

Dersom dette blir aktuelt, vil evakuering bli iverksatt av nødetater og kommune etter deres varslingsrutiner.

Det er da viktig at alle berørte forholder seg rolig og følger de anvisninger som blir gitt.

Sannsynligheten for at en større brann skal kunne få så store konsekvenser er svært liten.

 

Bedriften er industrivern pliktig og har felles industrivern med Wonderland AS.

Industrivern personellet vil bistå det lokale brannvesen og andre instanser ved en ulykke.

Det lokale brannvesen er godt kjent med våre rutiner og lokaler.

 

Industrivernpersonellet trener på ulike hendelser i henhold til myndighetenes krav.

Fabrikklokalene er fullsprinklet, i tillegg har vi direkte brannvarsling til 110-sentralen.

Bedriften har oppsamlingskummer rundt de viktigste kjemikalietankene for å redusere

konsekvensene av eventuelle utslipp.

 

 

 tankrom

 

 

Transport av farlig gods.

 

All transport av Toluendiisosyanat (TDI) foregår med bil og eller tog med containertank.

De største kvanta er da 24 Tonn. Vi bruker da et norsk transportfirma med faste sjåfører som kjører for oss.

Disse sjåførene har spesiell opplæring i håndtering av TDI.

 

Rauma kommunes varslingsrutiner

 

Selv om det er lite sannsynlig at en ulykke skal inntreffe, er Rauma kommune godt

forberedt både på mannskapssiden og utstyrssiden for å trygge hverdagen for

kommunens innbyggere.

 

Skulle det oppstå en farlig situasjon, vil dette bli varslet gjennom

kommunens varslings rutiner

 

produksjonslokale2

 

Ytterligere informasjon.

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon dersom det skulle være behov for dette.

 

Mer informasjon om TDI finner man på Arbeidstilsynet sine sider på

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater

 

Mer informasjon om tilsyn med virksomheten kan innhentes fra DSB sine sider:

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/andre-publikasjoner/viktig-informasjon-om-storulykkeforskriften/#om-storulykkeforskriften

 

 

Recticel AS

               Øran Øst

6300 Åndalsnes

Tlf: 71 22 78 80

www.recticel.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?subject=Naboinformasjon%20fra%20Recticel">

 

 

Recticel logo liten

Tenk deg at du svever gjennom natten!

 

Helt siden tidlig på 1960-tallet så har vi produsert madrasser for det norske folk.

Siden den gang har vi skjønt at Ola og Kari Nordmann har forskjellige behov når det gjelder liggekomfort.

Derfor kan  vi med vår erfaring som vi har bygd opp gjennom mer enn 50 år, levere madrasser

av høy kvalitet som dekker alle de forskjellige behov som kan dukke opp gjennom et langt liv.

Vi ønsker å lage madrasser med best mulig liggekomfort for alle aldersgrupper, alle vektklasser,

kort sagt: Best mulig madrass for deg!

 

Vi leverer madrasser til Private, Offentlig miljø, Helse, Fengsel, Forsvaret og Offshore for å nevne noen av områdene.

 

Vår kolleksjon til Offshore er rattmerke sertifisert.

 

 

En god dag, starter med en god natt søvn!

Velkommen til

 

Recticel AS

 

 

En av de største leverandørene av fleksibel polyuretanskum (skumplast) i Norden. 

 

 

 Vi er en del av den Europeiske Recticel Gruppen som har aktiviteter innen divisjonene

     -Automotive,

-Bedding,

         -Flexible Foam

  -Insulation

 

Vi produserer og leverer skum til bruk i hjemmemøbler, madrasser

kontormøbler, transportsektoren og annet teknisk skum til spesielt bruk.

           I tillegg leverer vi produkter innen blant annet Isolasjon fra gruppens brede sortiment på forespørsel.

 

 

Recticel AS

 Er også den største leverandøren av madrasser basert på skumplast i det norske marked.

 

 

 

                  Gjennom vår kompetanse, avanserte teknologi og et bredt produktsortiment
                  leverer vi sitte- og ligge- komfort til de fleste brukssituasjoner.

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere, vi ønsker å bidra til å finne gode løsninger!

 

 

 

 

 

 

 

any idea

 

Kontakt oss

 

byggRecticel AS
Øran Øst
N-6300 Åndalsnes

Tlf:    +47 71 22 78 80
Faks: +47 71 22 78 81
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Direktekontakt

Ordrekontor
Tlf. +47 71 22 78 80
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jarl André Andersen
Sales Manager - Foam for Care / Project Markets for Norway & Denmark

Marine market Europe & Asia

Tlf. +47 48 86 52 99
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Ivar With Larsen
Områdeansvarlig Traditional Comfort
Tlf. +47 93 04 90 90
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Roger Grande 

Områdeansvarlig Technical Foam

Tlf: +47 91 33 95 68

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hseRecticel AS har en aktiv og klar miljøpolitikk.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er  viktige fokusområder som har bred forståelse blant alle bedriftens ansatte.
 
Vi har gjennom mange år hatt en systematisk innføring og oppfølging av rutiner som skal sikre oss mot bl.a arbeidsuhell blant ansatte,  unødig skade på bedriftens maskiner og utstyr, og at energi og råvarer skal utnyttes på best mulig måte.

Recticel AS er Norges eneste Certipur godkjente produsent og vi er  også medlem av Grønt Punkt.

Hele vår målsetting for Kvalitet, helse, Miljø og Sikkerhet kan du lese her.

kart

    

           Ledelse og SalgsteamRECGR logo

 

 

 

 

 

Daglig leder

Håkon Stokke Sæther
Tlf.direkte: +47 90 89 22 40
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Områdeansvarlig Traditional Comfort

Ivar With Larsen

Tlf. direkte:  +47 93 04 90 90
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Sales Manager Foam for Care / Project Markets for Norway & Denmark

Marine Market Europe & Asia

 

Jarl André Andersen
Tlf. direkte: +47 48 86 52 99
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Områdeansvarlig Technical Foam

Roger Grande

Tlf. direkte:  +47 91 33 95 68
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Recticel er en av de største leverandørene av fleksibelt polyuretanskum (skumplast) i Norden.

Recticel AS er en del av den Europeiske Recticel Gruppen.
I Recticel gruppen er vi en del av divisjonen Recticel Flexible Foam

Recticel AS produserer og leverer skum til bruk i hjemmemøbler, madrasser, kontormøbler, transportsektoren og annet teknisk skum til spesielt bruk.

Recticel AS er også den største leverandøren av madrasser basert på skumplast i det norske marked.

Gjennom vår kompetanse, avanserte teknologi og brede produktsortiment leverer vi sitte-
og liggekomfort til de fleste brukssituasjoner.