31 b he 4Medic
PULS BRANN
13 cm høy madrass med kjerne av Weflex® (37 WEF) med en lett profilert overflate. Madrassen har en kompakt Weflex® kjerne i høyelastisk kaldskum. Kjernen er flammesikker/selvslukkende og tilfredsstiller
brannkravene mot åpen flamme, jfr NS EN 597-2.
Madrassen passer for alle brukergrupper.
Madrassen leveres med trekk i kvalitetene Pyroprotex og Medicare.